Sksgastro.sk prevádzkuje:

FAKTURAČNÁ ADRESA

S.K.S., s.r.o.
Cementárska cesta 16
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31605117
DIČ: SK 2020454909

IČ DPH: SK2020454909

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka číslo: 1885/S

Bankový účet

Tatra banka
Účet: XXXXXXX (platby v EUR)
IBAN:
SWIFT:

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ing. Milan Kľúčik
konateľ spoločnosti

Tel.: +421 905 821 171
E-mail: s.k.s.modra@gmail.com